اعتیاد به گوشی یک دردسر است یا فرصت؟

این مقاله به شما کمک میکند تا بدانیم که تلفن‌های همراه جزئی جدایی ناپذیر از زندگی روزمره ماهستند و این امکان را فراهم کرده اند که بتوانیم از طریق آنبه کسبو کار خود رونق جهانی ببخشیم بتوانیم برای خود برند سازی انجام دهیم و مشتریانی از تمام نقاط کشور و یا جهان داشته باشیم و دیگر محدود به شهر و منطقه خود نباشیم.